AIDS-Fondet - The Call Company - The Call Company

Troværdig telemarketing

Samarbejdet mellem AIDS-Fondet og TCC handlede om at skaffe medlemmer. Et samarbejde der byggede på ærlighed, troværdighed og kvalificeret modspil.

AIDS-Fondet har siden 1985 arbejdet med at bekæmpe hiv og aids gennem støtte til blandt andet forskning og rådgivning til udsatte grupper. Det er et arbejde, der blandt andet finansieres gennem medlemskaber, der bidrager med et fast månedligt beløb til AIDS-Fondets arbejde.

”Vi var på daværende tidspunkt en lille organisation og i gang med at opbygge en medlemsskare, der kunne sikre et stabilt indkomstgrundlag. Det er meget vigtigt for os at få private bidrag – offentlige midler er som regel øremærket til specifikke projekter – så private donationer gør os i stand til at reagere hurtigt, når det er nødvendigt,” forklarer Malin Dorph Reit, tidligere medlemsansvarlig hos AIDS-Fondet.

Etikken skal være på plads

Telemarketing er et af midlerne, AIDS-Fondet benytter, i bestræbelserne på at hverve flere medlemmer. Organisationen har foretaget det strategiske valg at outsource salgsenheden, da det giver den bedste fleksibilitet i en hverdag, hvor både bestyrelse og omverden har indflydelse på fondets indsatser og kampagner. Men det er ikke nogen ubetinget nem opgave at samle penge ind til formålet via telefonen, mener hun.

”Umiddelbart tror jeg, det er nemmere at få folk til at give penge til eksempelvis sultne børn. Hos os er emnet lidt specielt. Det handler jo gerne om sex og er forbundet med en masse fordomme, som kræver en forklaring, og det er derfor en udfordring at få det fortalt på en god måde.”

Derfor går AIDS-Fondet meget op i, at deres samarbejdspartner på telemarketingområdet har etikken på plads.

”Vi er særdeles afhængige af, at den kontakt, vi har med omverdenen, er ordentlig for at bevare et godt og sobert image på et relativt tabubelagt område, så det er en kæmpe udfordring at have folk til at ringe ud på vores vegne. Det skal gennemtænkes og gribes an på den rigtige måde,” siger Malin.

Engagementet og interessen er i top

Hos The Call Company er etikken omkring indsamling for NGO’er i højsædet. ISOBROs regelsæt tages meget seriøst, og virksomheden går op i at blive betragtet som en seriøs samarbejdspartner i branchen – et værdisæt, som harmonerer meget godt med AIDS-Fondets ønsker.

”Agenterne hos The Call Company har været meget engagerede og er gået mere op i vores arbejde, end jeg har oplevet tidligere. Jeg har holdt møder med dem flere gange, og de har virkelig udvist interesse for emnet. De havde sat sig ind i stoffet og stillede uddybende spørgsmål for at være bedst muligt forberedt,” fortæller Malin.

Hun fremhæver især dialogen og samarbejdet med The Call Company som prisværdig. En relation, der er mere end et traditionelt leverandør/kundeforhold, men i højere grad et partnerskab, hvor den gensidige respekt, sparring og udvikling er i højsædet.

”De er nogle meget ærlige mennesker, og det kan jeg rigtigt godt lide. De har fra starten meldt ud, hvad de havde af krav for, at samarbejdet skulle fungere. Vi har fået kvalificeret modspil, og jeg synes, det er godt, at de forholder sig kritisk til de ønsker, vi kommer med, så opgaven bliver udført så professionelt som muligt,” siger hun.

Fakta:

The Call Company følger ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, som blandt andet siger, at der skal:

  • Udvises respekt for bidragyderens integritet og handlefrihed.
  • Eksistere åbenhed om organisationens formål, ledelse og økonomi.
  • Herske troværdighed vedrørende indsamlingens formål og brugen af de indsamlede midler.

Derfor er der hos The Call Company til enhver tid fuld og hel åbenhed omkring, hvem vi er, samt hvordan og for hvem vi arbejder.

Læs mere om AIDS-Fondet

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt vores direktør, Jonathan, på 31 78 49 06 eller jno@thecallcompany.dk og få et bud på, hvordan vi sammen kan indfri jeres målsætninger for god kundeservice.

Det siger vores kunder

"Agenterne hos The Call Company har været meget engagerede og er gået mere op i vores arbejde, end jeg har oplevet tidligere. Jeg har holdt møder med dem flere gange, og de har virkeligt udvist interesse for emnet. De havde sat sig ind i stoffet og stillede uddybende spørgsmål for at være bedst muligt forberedt."

Malin Dorph Reit, Aids-Fondet