Samarbejdet mellem Sponsored by Thy og The Call Company - The Call Company

De helt rigtige forudsætninger gav pote

De rigtige emner og uddannede og erfarne agenter hjalp ’Sponsored by Thy’ med at give eliteidrætten i Thy et løft.

At skaffe sponsorer er essentielt for eliteidrætsudøvere for at kunne konkurrere på et højt elitært niveau. Men som individuel eliteidrætsudøver kan det være en kæmpe udfordring, fordi man samtidigt skal passe sin træning og skole og måske ikke har styr på, hvordan man effektivt søger sponsorater. Desuden har en individuel eliteidrætsudøver ikke en bestyrelse i ryggen til at klare den slags for sig.

Derfor har Thy Erhvervsforum startet et 2-årigt projekt kaldet ’Sponsored by Thy’, som er et tiltag, der skal være medvirkende til at styrke forudsætningerne for eliteidræt i Thy og sikre et øget engagement fra potentielle sponsorer. Formålet med den 2-årige projektperiode er at finde ud af hvorvidt sponsormarkedet er tilpas mættet i og omkring Thy eller ej.

En uoverskuelig opgave at skulle ringe ud i flere måneder

Under corona-nedlukningen sad Bertel Østergaard fra ’Sponsored by Thy’ derhjemme og deltog i et online netværksmøde. Her blev han tilfældigt sat sammen med Søren Amby Thomsen, som er afdelingsleder for The Call Company’s Thisted afdeling.

Snakken faldt hurtigt på den udfordring ’Sponsored by Thy’ stod overfor. De ville gerne have en større indsigt i erhvervslivets holdninger, præferencer og ageren i forhold til sponsorater i lokalområdet. Det at afsætte ressourcer til at tage denne dialog virkede dog uoverskuelig og for ressourcetung.

Det blev derfor til et samarbejde, hvor TCC tog dialogen med relevante virksomheder, der opfyldte en række kriterierne i forhold til det ønskede segment, der skulle i tale.

Opgaven bestod i at få viden om hvem projektet, Sponsored by Thy, kunne kontakte i virksomheden efterfølgende, virksomhedens holdning til sponsorater og eventuelle modydelser.

The Call Company stod for opvarmningen

The Call Company’s agenter blev sat grundigt ind i opgaven inden de begyndte at ringe, og der blev udarbejdet et manuskript, de kunne støtte sig til.

Ved at lade The Call Company ringe på kanvasemnerne sparede ’Sponsored by Thy’ en helt masse arbejdstimer. Men derudover fik de nu også en liste med varme leads tilbage. Emner, som allerede var oplyst om sagen og havde tilkendegivet en vis interesse i projektet. Desuden var emnerne blevet kategoriseret, så projektet, Sponsored by Thy, i højere grad havde en forståelse for den givne virksomhed.

Uddannede agenter og erfaring gav overraskende resultater

For projektet, Sponsored by Thy, var det vigtigt, at der var nogle andre, der havde det juridiske ansvar i forhold til at ringe til kolde emner. Nogle der havde styr på reglerne for telemarketing og opbevaring af kundedata.

”Agenterne i The Call Company er uddannede og er langt mere erfarne end jeg er. Derfor havde de også større succes end jeg selv ville have haft. Faktisk blev omkring 20% af alle emnerne til varme leads og det juridiske aspekt har de fuldstændig tjek på”, udtaler projektansvarlig, Bertel.

Med en reel kontaktperson at kontakte, slap projektet, Sponsored by Thy, for at skulle igennem eventuelle gatekeepere og fordi de allerede kendte sagens kerne, kunne de gå lige til sagen og starte samtalerne på et højere niveau og derved være tættere på et succesfuldt udkast.

”Nu hvor vi har set resultatet af kampagnen, som endte ud i nogle tilfredsstillende KPI’er, så kan det godt tænkes, at vi kunne finde på at udvide kampagnen i samarbejde med TCC, så den omfatter et højere antal virksomheder og et større geografisk område”, udtaler Bertel.

Læs mere om projektet ’Sponsored by Thy’ her: https://sponsoredbythy.dk/